top of page

Fri, 26 Jan

|

Kensington

Exhibition Opening:"BULGARIA A BIRD'S-EYE VIEW"/„БЪЛГАРИЯ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД"

You will have the opportunity to enjoy the taste of Bulgarian wine and snacks/Ще можете да се насладите на руйно българско вино и снакс

Registration is closed
See other events
Exhibition Opening:"BULGARIA A BIRD'S-EYE VIEW"/„БЪЛГАРИЯ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД"
Exhibition Opening:"BULGARIA A BIRD'S-EYE VIEW"/„БЪЛГАРИЯ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД"

Time & Location

26 Jan 2024, 19:00 – 20:30

Kensington, Kensington, South Kensington, London SW7 5HL, UK

About the Event

The Bulgarian Cultural Institute London has the pleasure of inviting you to the Exhibition opening: "BULGARIA A BIRD'S-EYE VIEW", which presents a selection of 25 large-format photographs by it's author Alexander Ivanov, dedicated to the beauty of Bulgarian natural and historical landmarks.

The Exhibition is a new project of the "traveling expositions" program of the State Cultural Institute under the Minister of Foreign Affairs.

Alexander Ivanov's photos are an authentic photo journey through the picturesque and impressive aerial shots that the author captured with his lens, flying hundreds of kilometers with a motorized hang glider over different parts of Bulgaria. For 17 years and over 500 flying hours, he managed to capture the beauties of Bulgaria from the air - all possible colors of the four seasons, from the Black Sea, through the Rose Valley to Rila, Pirin, the emblematic corners - Perperikon, Belogradchik rocks, Tsarevets, the ancient Thracian sanctuaries and many more.

"It's hard to put into words the feeling of freedom and unpredictability that comes over me every time I fly a paraglider. The earth with its shapes and colors has always been the object of my photographic searches, wanderings, delights... The flights over the Endless Balkan, over the Great Rila and over the Magical Pirin were especially emotional and memorable...

The feeling of flying like the birds is indescribable. In fact, the emotion of the flight carries over to the shooting for me and usually doesn't let me go until the end, but becomes an experience with thousands of shots, some of which are worth the effort."

The photographer Alexander Ivanov has been awarded with dozens of prestigious awards, he is the winner of the honorary statuette of the Academy of Photography, he is the winner of two first prizes from different sections in the National Geographic Competition - Bulgaria. His photos have participated in more than 20 solo exhibitions in Bulgaria and abroad, have been presented in a number of European cities, the Council of Europe and the European Parliament.

-----------------------

Български културен институт Лондон има удоволствието да Ви покани на откриването на изложбата „БЪЛГАРИЯ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД“, която представя авторска селекция от 25 голямо-форматни фотографии на Александър Иванов, посветени на темата за красотата на българските природни и исторически забележителности.

Изложбата е нов проект от програмата „пътуващи експозиции“ на Държавния културен институт към министъра на външните работи.

Снимките на Александър Иванов са едно автентично фото пътешествие през живописните и внушителни въздушни кадри, които авторът е запечатал с обектива си, прелитайки стотици километри с моторен делтапланер над различни краища на България. В продължение на 17 години и над 500 летателни часа, той успява да улови красотите на България от въздуха – всевъзможните багри на четирите сезона, от Черно море, през Розовата долина до Рила, Пирин, емблематичните кътчета – Перперикон, Белоградчишките скали, Царевец, древните тракийски светилища и още много други.

„Трудно мога да опиша с думи това чувство на волност и непредвидимост, което ме обхваща при всеки полет с парапланера. Земята с нейните форми и цветове винаги е била обект на фотографските ми търсения, лутания, възторзи…Особено емоционални и запомнящи бяха полетите над Безкрайния Балкан, над Великата Рила и над Вълшебния Пирин…

Усещането да летиш като птиците е неописуемо. Всъщност, емоцията от полета при мен се прехвърля върху снимането и обикновено не ме пуска до края, а се превръща в изживяване с хиляди кадри, някои от които си струват усилията.“

Фотографът Александър Иванов е удостоен с десетки престижни награди, носител е на почетната статуетка на Фотографска академия, носител е на две първи награди от различни раздели в Конкурс на National Geographic – България. Фотосите му са участвали в повече от 20 самостоятелни изложби в България и чужбина, били са представяни в редица европейски градове, Съвета на Европа и в Европейския парламент.

Share This Event

bottom of page